Inspirerende foto’s

Zoals aangegeven blijft de website in beweging. Op dit moment ben ik gestart met de voorbereidingen om een serie inspirerende foto’s te ontwikkelen. De foto’s worden voorzien van teksten waar even over nagedacht moet worden. Het is de bedoeling om in de herfst van dit jaar een kleine tentoonstelling hiervoor te organiseren. Hierbij alvast een voorbeeld ter inspiratie.

inspirerende foto's